Stilling hos: Folkeinvest AS

Folkeinvest AS

FINTECH + PROGRAMMERING = DEG?

Frist: 8. desember 2019 00:00

Type: Fast jobb

Arbeidssted: Trondheim

Fagfelt: Utvikler

Kontakt: Øyvind Fries: oyvind.fries@folkeinvest.no

Folkeinvest AS er et verdipapirforetak skapt og bygd i Trondheim. Selskapet har etablert seg som en banebryter på bruk av ny teknologi innen verdipapirbransjen i Norge. Vi har spesialisert oss på egenkapitalinnhenting av små beløp til oppstartsbedrifter.

 

  • Folkeinvest forenkler tidligere tunge og omfattende prosesser.
  • Folkeinvest bidrar til at flere gründere har muligheten til å lykkes.
  • Folkeinvest demokratiserer muligheten til å dekke moderat kapitalbehov, som igjen kan brukes til å gjøre ideer verdifulle.
  • Folkeinvest bidrar til at folket får mulighet til å investere i gode ideer.

 

Virksomheten er i vekst og ledende i Norge på sitt område. Vi besitter en unik mulighet til å gjøre et viktig bidrag for omstillingen av Norge.

 

Vi har et forsprang som skal utnyttes optimalt. Med en stor og voksende kundebase, unik konsesjon som verdipapirforetak, og bred støtte fra næringsliv, politikere og andre interessenter, trenger selskapet i tiden som kommer en sulten medarbeider. En medarbeider som sammen med teamet kan være med på å oppnå ekstraordinære resultater.

 

Vi søker deg som er nysgjerrig, ønsker å skape noe, og som ønsker å arbeide i og mot et
innovasjonsmiljø. Stillingen innebærer høy grad av nøyaktighet, pålitelighet og selvstendighet.

 

ARBEIDSOPPGAVER

Du vil arbeide med et tett sammenknyttet team med utviklere, som sammen vil definere selskapets produkt, levere på selskapets behov og derigjennom sikre kvalitet og skalerbarhet av våre tjenester.

 

KVALIFIKASJONER

Personlighet trumfer det meste!
Her er en oversikt over de systemene vi bruker i dag.

Frontend:

React.js
CSS/HTML
Apollo/GraphQL
UX-design
Material-UI

Backend:

MongoDB
Linux
Node.js
GraphQL
Redis

Øvrig:

Git
JavaScript (ES6)
Intercom
Sendgrid

Det er viktig for oss at du trives i jobben, og vi leter etter deg som har motivasjon til å ta ut ditt potensial som utvikler, altså at du ønsker å utvikle deg i rollen.

 

EGENSKAPER

Vi søker en utvikler som ønsker å skape noe nyttig for samfunnet. Det kreves samtidig høy presisjon i arbeidet som utføres. Den som søker bør ha god kunnskap innen ytelsesoptimalisering, like å arbeide i team og ha gode sosiale egenskaper.

 

VIL TILBYR
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et skapende arbeidsmiljø.

Folkeinvest har et mål om å kunne utfordre deg på din kompetanse og problemløsningsevne, slik at vi sammen kan komme frem til de beste løsningene.

  • Et fremtidsrettet selskap med moderne teknologi
  • Svært gode utviklingsmuligheter og tilrettelagt læring
  • Gratis lunsj
  • Sosialt og inkluderende arbeidsmiljø

 

Spørsmål av teknisk karakter kan rettes til CTO Ole Kristian Aarskog
Tlf: 481 71 421
E-post: ole.k.aarskog@folkeinvest.no

Generelle spørsmål kan rettes til CEO Øyvind Fries
Tlf: 934 09 664
E-post: oyvind.fries@folkeinvest.no